Logopedist Grobbendonk Claudia Hofmans

deglutologie-logopedie

Wist je dat… we elke dag zo’n 2000 keer slikken?! Elke minuut slikken we minstens één keer, en nog meer tijdens een maaltijd. Dat gebeurt grotendeels onbewust, maar wat als dat ineens niet goed meer gaat? Niet goed kunnen slikken door problemen in de mond, keel of slokdarm, noemen we een slikstoornis of dysfagie. De wetenschap van het slikken noemen we dan weer deglutologie.

Als deglutoloog-logopedist weet Claudia Hofmans hoe ze dysfagie correct kan diagnosticeren en behandelen. Ook voor algemene logopedie kunt u bij haar terecht.

Hoe gaat dat in zijn werk?

1 – We starten met een intakegesprek. Dat gebeurt bij voorkeur in het bijzijn van de ouders of naaste familieleden. Een afspraak voor een intakegesprek kunt u vastleggen via de website.

2 – Na het intakegesprek volgt een onderzoek. Zo krijgen we een volledig en correct beeld van de ziekte en regelen we de eventuele terugbetaling. De terugbetaling is afhankelijk van uw ziekenfonds.

3 – Wanneer alle voorschriften in orde zijn, wordt er indien nodig therapie opgestart.

Waarmee kan Medineth u helpen?

Volwassen kunnen na een trauma, na een chronische of oncologische aandoening, of na een beroerte slikproblemen ervaren in de mond, keel of slokdarm. Eerst zullen we het probleem in kaart brengen. U moet daarvoor een slikvideo laten maken in een gespecialiseerde kliniek. Na ons gesprek komt u te weten welke slikrevalidatie er nodig is en hoe u die eventueel terugbetaald krijgt.

Extra opleiding: Manama Deglutologie 2017-2018 & FEES course Susan Langmore 19/04/2018-20/04/2018.

Voorschrijver

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: NKO, heelkundige, fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist

Leren eten is voor jonge kinderen niet altijd even gemakkelijk. Zowel door biologische of psychologische factoren als door de omgeving zou het kunnen dat dit niet altijd als vanzelf gaat. En dat kan verschillende negatieve gevolgen hebben!

Extra opleiding: Manama Deglutologie 2017-2018

Voorschrijver

Deze problematiek kent geen terugbetaling via de verplichte verzekering. Er kan beperkte terugbetaling via de aanvullende verzekering worden aangevraagd. Het bedrag is dan afhankelijk van het ziekenfonds.

Tong- en tandduwen, slikproblemen, duimzuigen en open mondgedrag behoren allemaal tot wat we oro-myofunctionele problemen noemen. Die afwijkende mondgewoonten hebben niet alleen een negatieve invloed op de vorm en functie van het gelaat, ze verstoren soms ook de articulatie en kunnen de tandenstand verstoren.

Voorschrijver

Aanvangsbilan: NKO, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog

Therapievoorschrift: idem, algemeen tandarts of door een tandarts-specialist in de orthodontie
Verlenging: niet van toepassing

Als gevolg van onder andere een trauma of een beroerte kunnen volwassenen problemen krijgen met het begrijpen en produceren van taal. Dat noemen we afasie. Daarnaast kan ook dysartrie voorkomen. Dan wordt de ademhaling aangetast, de stem klikt anders, de uitspraak en zinsmelodie verandert, etc. Dysartrie kan onder andere worden veroorzaakt door een aantasting van het zenuwstelsel. De logopediste gaat na een testing met u aan de slag tijdens de revalidatie.

Voorschrijver afasie

Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie.

Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie.

Verlenging: idem of huisarts

Voorschrijver dysartrie

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: NKO, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog

Verlenging: idem of huistarts na overleg met specialist

Als gevolg van een radiotherapeutische of chirurgische ingreep in het hoofd- en halsgebied, kunnen spraak-, slik- en/of stemproblemen optreden. De logopediste brengt de problemen in kaart en gaat achteraf met u aan de slag tijdens de revalidatie.

Extra opleiding: dag van de logopedie: gelaryngectomeerden op 22/09/2018

Voorschrijver

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: NKO, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater of stomatoloog

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist

Leerproblemen kunnen voorkomen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Na een jaar intensieve therapie bij uw logopediste kan er een beslissing genomen worden in overleg met juf, zorgcoördinator en CLB of er al dan niet sprake is van een leerstoornis dat respectievelijk dyslexie, dysorthografie en dyscalculie wordt genoemd.

Voorschrijver

Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.


maak een afspraak

Claudia Hofmans: 0478 91 66 62claudia.hofmans@medineth.be

tarieven

Indien terugbetaling Riziv

Aanvangsbilan: € - / 30 min
Therapie praktijk/overleg: € - / 30 min
Therapie praktijk/overleg: € - / 60 min vanaf 10 jaar
Therapie School: € - / 30 min
Evolutiebilan: € - / 30 min

Extra info terugbetaling

Er is terugbetaling door het Riziv voorzien.

Indien er geen terugbetaling door het Riziv aangeboden kan worden, wordt de aanvullende verzekering van de mutualiteit aangesproken. De tarieven zijn anders en het terugbetaalde bedrag hangt af van uw mutualiteit. Voor meer info mag u altijd contact opnemen.


links