lactatiekunde

Waarmee kunnen de Medineth-lactatiekundigen u helpen?

Voor de meeste mama’s en baby’s verloopt de borstvoedingsperiode zonder veel problemen. Soms gaat het echter anders dan verwacht. Je kan dan beroep doen op een lactatiekundige.

Je kan bij Medineth-lactatiekundige Gitte Somers terecht voor de begeleiding van borstvoeding. Je kan een lactatiekundige raadplegen voor alle informatie, vragen en hulp rond borstvoeding.

Enkele voorbeelden van het vakgebied van een lactatiekundige:

Prenataal

 • Voorlichting en advies over borstvoeding
 • Problemen bij vorige borstvoeding
 • Borstvoeding na borstchirurgie
 • Meerlingenzwangerschap
 • Ziekte van moeder
 • Medicatiegebruik
 • Begeleiding bij prenataal kolven

Postnataal

 • Kolven en bewaren van moedermelk
 • Relactatie
 • Combinatie borstvoeding en werken/studeren
 • Afbouwen borstvoeding
 • Overschakelen van borstvoeding naar vaste voeding
 • Aanlegproblemen
 • Onrust aan de borst
 • Pijnklachten
 • Onvoldoende/overmatige melkproductie
 • Onvoldoende groei van de baby
 • Borstontsteking
 • Medicatiegebruik
 • Vroeggeboorte
 • Ziekte of handicap van moeder of baby

maak een afspraak

Consulten bij de Medineth-lactatiekundige zijn mogelijk na telefonisch afspraak of via e-mail:

Gitte Somers: 0479 58 97 42gitte.somers@medineth.be

tarieven

Medineth-lactatiekundige Gitte Somers is geconventioneerd en werkt met de derdebetalersregeling.

Raadpleeg uw mutualiteit voor meer informatie.


meer informatie