pijnkliniek

Patiënten die lijden aan acute, subacute of chronische pijn kunnen doorverwezen worden naar een pijnspecialist verbonden aan een multidisciplinair pijncentrum. Dr. Verschueren is werkzaam in het pijncentrum Algolier van het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Algolier is een multidisciplinair pijncentrum. Dit is meer dan enkel een pijnkliniek waar infiltraties worden gegeven. Het is een door de overheid erkende instelling om acute, subacute maar vooral chronische pijn te behandelen.

Het gaat meestal om mensen met rug- en nekklachten, aangezichtspijn, kankerpijn en veralgemeende wijdverspreide pijnklachten.

Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de pijnklachten. Aan de hand hiervan wordt door de arts een behandelvoorstel gedaan. De behandeling kan bestaan uit medicatie, een pijninterventionele behandeling (infiltratie) of, in het geval van complexe chronische pijn, een bredere multidisciplinaire aanpak. Voor deze laatste twee behandelopties zal de patiënt doorverwezen worden naar het Heilig Hartziekenhuis Lier.

Mee te brengen op de dag van de consultatie:

  • Verwijsbrief van de huisarts of verwijzende specialist
  • Medicatielijst
  • Alle medische documenten (medische beeldvorming, labo – resultaat,…) die verband houden met het pijnprobleem

maak een afspraak

Bel voor afspraak: 014 50 76 50maak een online afspraak

onze pijnspecialist

Dr. Laura Verschueren

Dokter Laura Verschueren behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ze is sinds 2018 anesthesist en behaalde een bijkomende opleiding in locoregionale anesthesie en de pijngeneeskunde. Zij is beschikbaar voor raadpleging en heeft een bijzondere interesse in aangezichtspijn.

Dokter Verschueren is geconventioneerd.


links

Heilig Hart Ziekenhuis Lier
heilighartlier.be

Pijnkliniek Lier – Algolier
algolier.be