huisregelement medineth pure pilates studio

Huisreglement Pilatesstudio Medineth

De informatie en de lesuren in de Medineth Pure Pilates Studio kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden wanneer dit nodig is voor het goed functioneren van de studio. Wij raden daarom aan om regelmatig deze website te bekijken.

Men is ingeschreven in de Medineth Pure Pilates Studio wanneer men zijn gegevens heeft doorgegeven aan MindBody Online (MBO), ons bookingssysteem en zijn sessie of lessenreeks heeft gereserveerd en betaald . Dit kan ook aan de receptie gedaan worden.

Men vult een vragenlijst ‘Persoonlijke informatie’ en de ‘Overeenkomst tussen de klant en de Medineth Pure Pilates Studio’ in en bezorgt deze aan de receptie vooraleer de eerste les begint. Deze vragenlijst kan ook thuis afgeprint worden via onze website.

Klanten gaan ermee akkoord dat de door hun gegeven informatie wordt gelezen door de lesgevers die betrokken zijn in het oefenprogramma en deze als vertrouwelijk beschouwen.

Sessies en lessenreeksen worden niet terug betaald, niet verhandeld onderling en zijn niet verwisselbaar.

Verlengingen van lessenreeksen kunnen enkel gedaan worden wanneer er een doktersbriefje wegens ziekte kan voorgelegd worden .

Gelieve de Medineth Pure Pilates Studio niet te contacteren voor verlengingen van sessies buiten de bovengenoemde omstandigheden. Hierdoor kunnen wij fair blijven ten opzichte van alle andere klanten , we kunnen geen rekening houden met elke omstandigheid.

 

Beperkte verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te verzekeren dat hij of zij in staat is om een routine van oefeningen te doen. In geval van hoge- of lage bloeddruk of hartaandoeningen , wordt er gevraagd om op voorhand een doktersconsult te hebben.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwetsuren opgelopen tijdens oefensessies, tenzij dit bij wet niet kan uitgesloten worden .

 

Persoonlijke eigendom

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke voorwerpen of kleding die meeegebracht worden naar de Medineth Pure Pilates Studio en hier verloren geraken.

Gedurende de oefensessies worden handtas , portefeuille en mobiele telefoon mee in de studio genomen. Jassen, schoenen en sporttassen blijven in de kleedkamer.

Mobiele telefoons worden afgezet tijdens de les.

 

Kledij

Men wordt verzocht gepaste kledij te dragen voor het beoefenen van Pilates. Goed aanpassende kledij is het meest geschikt voor deze oefeningen.

Outdoor schoenen zijn niet toegestaan in de Medineth Pure Pilates Studio. Sokken met antislip zijn aan te raden alsook een handdoek.

 

Veiligheid , hygiene, gezondheid en fitheid

Er mag geen glas of voedsel in de kleedkamers of in de studio meegenomen worden. Enkel water is toegelaten.

Roken is niet toegelaten in de Medineth Pure Pilates Studio.

Men moet sokken dragen wanneer men last heeft van wratten of andere voetaandoeningen.

Men gebruikt de hoofdingang bij het binnenkomen of verlaten van de Medineth Pure Pilates Studio.

Bij brand gebruikt men de dichtsbijzijnde uitgang.

Men wordt aangeraden om vijf minuten vóór de start van de les te arriveren.
De beginnende opwarming is een belangrijk onderdeel van de les.

Wanneer je te laat bent voor een privéles zal de leraar zich toch houden aan het geprogrammeerde uur.

Start de training niet met een te volle maag.

Aan het einde van de les moet het materiaal gereinigd worden met de daarvoor aanwezige sprays en schoonmaakdoekjes. Men zet dit materiaal terug op de daarvoor voorziene plaats.

Oeneningen kunnen niet gedaan worden wanneer men onder invloed is van alcohol of drugs.

De Medineth Pure Pilates Studio heeft, in alle discretie, het recht een vraag tot lesgeven te weigeren wanneer er enig vermoeden ontstaat dat de oefeningen de gezondheid van de persoon in kwestie kan schaden.

Men volgt de instructies van de leraar.

Men gebruikt het materiaal en de toestellen met de nodige voorzichtigheid, Pilatestoestellen kunnen kwetsuren veroorzaken bij onoplettendheid en onvoorzichtigheid.

Men is stil en respecteert de andere klanten wanneer een les nog bezig is bij het binnen komen van de Pilatesstudio. Ook op het einde van een les is de nodige concentratie nog vereist. We vragen om het geluid van uw gsm of smartphone uit te zetten tijdens de les.