Kinderpsychologie

kinderpsychologie

De ontwikkeling van kinderen kan niet altijd gemakkelijk worden waargenomen. Soms kan het door problemen vanuit thuis en/of school wat moeilijker gaan en voelt het kind zich niet goed in zijn vel. Bij problemen rond zelfbeeld, assertiviteit, angst, faalangst, depressie, slaapproblemen, emotionele problemen (zoals verdriet, boosheid), somatische problemen alsook schoolse problemen rond motivatie, concentratieproblemen, studiekeuze, planning en studiemethode kan u terecht bij onze kinderpsychologe.

Tijdens een intakegesprek gaan we samen met de ouders op zoek naar de moeilijkheden die het kind ervaart en beslissen we gezamenlijk of er nood is aan begeleiding.

De Medineth-kinderpsychologe probeert in het verdere verloop van de begeleiding inzicht te krijgen in de innerlijke beleving van het kind met als doel een veilige plek te creëren waarin iedere gedachte en gevoel gehoord en gezien wordt. Er wordt een ruimte gecreëerd waarin het kind geholpen wordt om terug voeling te krijgen met zichzelf om zo stap per stap tot nieuwe oplossingen te komen. Vanuit verbondenheid en wederzijdse vertrouwen gaan we gezamenlijk op zoek naar de noden en verwachtingen van het kind met als doel zelfontplooiing voorop te stellen. In de begeleiding streven we naar een open en empathische houding waarin de unieke eigenschappen, persoonlijkheid en denk- en leefwereld van elk kind centraal staan.

Klik hier voor de pagina van onze psycholoog voor volwassenen

maak een afspraak

bel voor afspraak: 014 50 76 50monika.eshaghzey@medineth.be

tarieven

Intakegesprek: € 60 / 60 minuten

Individuele sessie: € 60 / 50 minuten

Bij voorkeur betaalt u contant of met de bank app. Gelieve ten laatste 24u vooraf te annuleren indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak. Anders rekenen we dit consult aan bij uw volgende afspraak.

Voor kinderen zijn er bij de meeste ziekenfondsen een financiële tegemoetkoming voorzien voor psychotherapie. Raadpleeg uw mutualiteit voor meer info.