Medineth Grobbendonk - Osteopathie

osteopathie

Osteopathie is een holistische behandelwijze gericht op het testen en behandelen van drie grote lichaamssystemen: het pariëtale systeem (spier-skeletstelsel), het viscerale systeem (de organen) en het craniosacrale systeem (schedelbotten, sacrum, ruggemergvliezen en hersenvochtcirculatie).

De Medineth-osteopaat richt zich op het herstellen van de normale beweging van de verschillende systemen met als doel de normale functie te herwinnen om klachten te voorkomen of te laten verdwijnen.


maak een afspraak

Bel voor afspraak: 014 50 76 50

tarieven

€ 45 / sessie

Terugbetaling: 5 sessies per kalenderjaar (informeer bij uw mutualiteit)


links