urologie

Urologie is de specialisatie die zich bezighoudt met de behandeling van aandoeningen van de urinewegen bij man en vrouw (nieren, urineleiders, blaas en plasbuis) en van de mannelijke geslachtsorganen (prostaat, penis en het scrotum of balzak waarin de teelballen zich bevinden).

Onze uroloog, Dr Karel Coppens, is verbonden aan het Heilig-Hartziekenhuis te Lier en maakt deel uit van het UroLier-team. Door intensieve samenwerking en subspecialisatie kunnen zij als één team een uitgebreide variatie aan urologische problemen succesvol behandelen.

Echografie

Echografie is een beeldvormingstechniek waar door middel van niet-hoorbare geluidsgolven verschillende organen in beeld gebracht kunnen worden. In tegenstelling tot röntgenstralen, zijn deze golven onschadelijk voor het lichaam. Na het aanbrengen van een gel die de golven geleidt, is het zo mogelijk om op een snelle en onschadelijke wijze de prostaat, blaas, nieren en teelballen in beeld te brengen.

Uroflowmetrie

Deze test wordt gebruikt om de kracht van de plasstraal vast te stellen. Hiervoor moet u in een speciaal toestel of toilet plassen zodat deze gegevens kunnen geregistreerd worden. Om de plasstraal betrouwbaar te kunnen meten dient er een voldoende hoeveelheid te worden geplast. Soms kan uw uroloog dan ook vragen om met een volle blaas naar de raadpleging te komen. Overdreven ophouden van uw plas is echter tegenaangewezen.


maak een afspraak

Bel voor afspraak: 014 50 76 50Online afspraak maken

onze uroloog

Dr. Karel Coppens

Dr. Karel Coppens, geboren te Geel op 26 april 1986, studeerde in 2018 als uroloog af van de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij kreeg zijn opleiding in Bonheiden, Brussel en Leuven, waar hij nog een bijkomend consulentschap in de endoscopische urologie genoot. Sinds 2020 is hij diensthoofd Heelkunde in het Heilig Hart ziekenhuis van Lier.

Naast de algemene en oncologische urologische problemen, heeft hij een bijzondere interesse in minimaal invasieve operatietechnieken.

Hij is niet geconventioneerd.


links

Dokter Karel Coppens
karelcoppens.be

Urologie Lier
urolier.be