vaatspecialist - vaatchirurgie

De vaatspecialist houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van aandoeningen in vaat- en thoraxgebied.

Onze vaatspecialist is o.m. gespecialiseerd in:

 • behandeling van spataders
 • aneurysmabehandeling van de aorta
 • perifeer vaatlijden
 • thoraxchirurgie
 • access-chirurgie

Spataders

1 . Wat zijn spataders?

 • Het bloedvatenstelsel in het menselijke lichaam bestaat uit slagaders en aders.
 • Slagaders brengen het zuurstofrijke bloed van het hart naar de organen en de ledematen.
 • Aders brengen het zuurstofarme bloed vanuit de organen en de ledematen terug naar het hart.
 • Voor de aders in de benen vergt dit een extra inspanning door de zwaartekracht.
 • Het bloed moet immers tegen de zwaartekracht in terug naar boven gestuwd worden.

Twee systemen zorgen ervoor dat het bloed niet naar beneden zakt.

 • De pompwerking van de kuitspieren. Bij normale spierwerking in de benen worden de aders als een ‘spons’ leeg gedrukt.
 • Een kleppensysteem in de aders. Alle aders van het been zijn voorzien van kleppen die het bloed in de juiste richting stuwen. Helemaal boven in het been -in de lies- en in de knieholte zitten de belangrijkste kleppen. Op die plaatsen komen een oppervlakkige en diepliggende ader samen.

2 . Hoe ontstaan spataders?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn zoals:

 • familiale belasting
 • verlies van elasticiteit tijdens zwangerschap
 • staande beroepen De kans op het krijgen van spataders is een optelsom van risicofactoren, waarbij ook overgewicht, leeftijd en vrouwelijke hormonen (oestrogeen) een rol spelen.

Bij een ander type spataders is een duidelijke oorzaak aanwijsbaar: bv. na een diepe veneuze trombose. Bij een diep veneuze trombose zoekt het bloed zich een weg via oppervlakkige routes naar het hart. Deze oppervlakkige takken zijn niet bestand tegen de hoge druk en gaan uitzetten. Het gevolg is dat de kleppen gaan lekken, de ader uitzet en er een spatader ontstaat. De uitgezette aders kunnen via een heelkundige ingreep worden weggenomen. Deze operatie wordt de varicectomie genoemd.


maak een afspraak

Online afspraak makenBel voor afspraak: 014 50 76 50

onze vaatspecialist

Dr. Anthony De Smet

Onze vaatspecialist, Dr Anthony De Smet, is verbonden aan het Heilig-Hartziekenhuis te Lier en maakt deel uit van het Thorax- en bloedvatenheelkunde-team. Hij behaalde zijn diploma als algemeen chirurg in 2018 na een opleiding in de heelkunde te : Mechelen, Hasselt, Bonheiden, Breda (NL) en Leuven. Nadien behaalde hij een bijzondere bekwaming in de vaatheelkunde na het vervolledigen van een tweejarige opleiding olv Prof. Dr. I. Fourneau aan het UZ Leuven en het ZOL te Genk. U kan bij hem terecht voor veneuze en arteriële pathologie alsook aandoeningen van het lymfesysteem.

Dr Anthony De Smet is geconventioneerd.


links

HHart Lier
heilighartlier.be

Vasculier
vasculier.be